ekonomija

Povracaj poreza iz Amerike

Možda i niste znali ali za većinu zemalja postoji povraćaj poreza za neku kupljenu robu (obično PDV) ili kao što je slučaj za povraćaj poreza iz Amerike razlika u porezu koji su Vam već odbili i od onog koji ste trebali stvarno da platite. U Americi su su vam automatski odbili već jedan deo za porez od vašeg prihoda, ali porez se plaća na osnovu profita koji ste ste ostvarili tako da imate pravo na umanjenje poreza za troškove koje ste ostvarili. Recimo kao troškove možete navesti su troškovi za traženje posla ili trošak za avio karte iz Beograda do Amerike. Najbolje je da pogledate sajtu optimumtaxagency.com tamo imate i opciju za pracenje poreza.

Leave a Reply