prodaja

Knjige Vadim Zeland Transurfing

Published by:

Možda ste navikli da u izdanju naše knjižare Arune iz Sremske Mitrovice izlaze iz štampe prevedena dela mnogobrojnih ruskih “čudaka” koji prenose svoju životnu filozofiju na čitaoce širom sveta. Kao što smo preporučivali knjige Lazareva, tako vam sada preporučujemo da obaveznp pročitate i ediciju knjiga Vadim Zelanda.

Transurfing knjiga se preporučuje za početak. O samoj knizi je možda dovoljno da vam kažem da nakon što je budete pročitali imaćete potpuno drugačiji pogled na svet od trenutka pre nego što ste otvorili korice ove knjige. A šta da vam kažem o Vadim Zelandu koji je toliko tajnovit, i da se retko pojavljuje u javnosti, da čak ima malo i njegovih slika. Završio je kvantnu fiziku, Rus je a kako kaže i jednim delom Estonac, a kako kaže njegov lični život nema nikakvog značaja pa ga otuda i ne ističe. U svakom slučaju moja preporuka, potražite knjiga Vadim Zelanda u izdanju Arune.

svadbe

Izbor bendova za svadbe

Published by:

Odluku o izboru odgovarajućeg benda za svadbe nije lako doneti, još teže je naći bend za svadbe koji će vam odgovarati. Ali ne samo vama odgovarai već da leći svim gostima. Teško da može leći svim gostima, ali ajde neka bude većem delu.

DA krenemo po bendovima i vrsti muzike

Izabrati koju vrstu muzike i kako će se svirati na svadbama, da li će se muzika naručivati ili će ići sve programski po unapred utvrđenom redosledu. Repertoar i izbor muzike koji će se svirati na svadbi je od ključnog značaja za samu svadbu i za sve goste, ali i za vas.

Pitanje je da li udovoljiti sebi i koliko ispoštovati sebe i svoj ukus na samoj svadbi, a da ne rasterate ostale goste. Znate kakv je sastav gostiju na svadbi šarenolik, e takav treba da bude i repertoar vašeg benda za svadbe.

No zašto se uopšte i truditi da udovoljite svima, nema šanse da svi budu zadovojni sa vašim izborom muzike i svejedno je da li će biti programski ili će se naručivati ko hoće da naručuje mziku. Slušajte kako god da odlučite pogrešićete i neće uvek biti svi zadovoljni. Zato zadovoljite sebe i izaberite bend za svadbe i muziku za svadbe pos vom uskusu. Bar će tako neko biti zadovoljan, a vi ste sebi najvažniji.

skole jezika

Kursevi engleskog i nemackog jezika Beograd

Published by:

Evropa se sve više približava nama, to jeste mi poku[avamo da joj se približimo. SVe veći broj stranih firmi dolazi kod nas i otvara svoja predstavništva, otvaraju se mogućnosti za konkurisanje na mnogim projektima i dobijanje sredstava od stranih investitora, zato je potrebno znanje nemackog jezika i engleskog jezika. Zbog toga je poznavanje engleskog jezika kao i nemackog jezika postao jedan od uslova za dobijanje posla ili napredovanja na poslu. Poznavanje nemackog i engleskog jezika postaje uslov za komunikaciju sa stranim partnerima i investitorima. Učenje stranog jezika je nužno i neophodno kao sredstvo komunikacije.

U sveti više od 2 biliona ljudi govori engleski jezik, a za 10% populacije engleski je maternji jezik, takođe u Evropi se koristi dosta i nemacki jezik, a kako su nemacki investitori naklonjeni našem tržištu nemacki jezik je popularan.

Potražite kurseve nemačkog i engleskog jezika u nekoj školi jezika koja je najbliža u vašem kraju. Ako imate planpove da se dselite u Nemacku ili Austriju poynavanje nemackog jeyika je jedan od glavnih uslova. Nau;ite nemacki jezik na vreme i otisnite se put Nemacke.