Novi Beograd » Blog Archives

Tag Archives: bend za svadbu

svadbe

Izbor bendova za svadbe

Published by:

Odluku o izboru odgovarajućeg benda za svadbe nije lako doneti, još teže je naći bend za svadbe koji će vam odgovarati. Ali ne samo vama odgovarai već da leći svim gostima. Teško da može leći svim gostima, ali ajde neka bude većem delu.

DA krenemo po bendovima i vrsti muzike

Izabrati koju vrstu muzike i kako će se svirati na svadbama, da li će se muzika naručivati ili će ići sve programski po unapred utvrđenom redosledu. Repertoar i izbor muzike koji će se svirati na svadbi je od ključnog značaja za samu svadbu i za sve goste, ali i za vas.

Pitanje je da li udovoljiti sebi i koliko ispoštovati sebe i svoj ukus na samoj svadbi, a da ne rasterate ostale goste. Znate kakv je sastav gostiju na svadbi šarenolik, e takav treba da bude i repertoar vašeg benda za svadbe.

No zašto se uopšte i truditi da udovoljite svima, nema šanse da svi budu zadovojni sa vašim izborom muzike i svejedno je da li će biti programski ili će se naručivati ko hoće da naručuje mziku. Slušajte kako god da odlučite pogrešićete i neće uvek biti svi zadovoljni. Zato zadovoljite sebe i izaberite bend za svadbe i muziku za svadbe pos vom uskusu. Bar će tako neko biti zadovoljan, a vi ste sebi najvažniji.