Novi Beograd » Blog Archives

Tag Archives: pelet

prodaja

Bukov pelet i analiza kotlova na pelet

Published by:

Da li smatrate da vaš kotao na drvene pelete sagoreva više peleta i košta više nego što ste očekivali? Ako jeste, pročitajte dalje.

Jedna od ključnih oblasti na koju se treba fokusirati je koliko dobro drvene pelete sagorevaju unutar kotla.

ZNACI SLABOG SAGOREVANJA peleta

 • Pelet brzo sagoreva
 • Delimično izgorele pelete u pepelu
 • Pocrnele ali još uvek potpune pelete u pepelu
 • Prekomerne količine:
 • Izlaz pepela
 • Klinker na rešetki ili u komori za sagorevanje
 • Nakupljanje čađi i katrana u dimovodu

Problem se često može odnositi na sam kotao i vredi izvršiti sve očigledne provere (kao što je uveravanje da je komora za sagorevanje čista, da su zaptivke oko vrata čvrste, da su otvori za vazduh čisti, da se peleti unose pravilnom brzinom itd.). Propisno servisiranje bojlera jednom godišnje je „dobra praksa“ kako bi se osiguralo da radi efikasno, a leto je idealno vreme za to.

Preporuka je da na sajtu bukovpelet.rs proverite da jedini u Srbiji imamo najkvalitetniji pelet i povoljne cene bukovog peleta i sertifikat za bukov pelet

Ako ste sve to uradili i niste primetili smanjenje troškova rada, vredi detaljno pogledati pelete koje koristite.

KLJUČNE STVARI KOJE VIDIMO da j eloše sagorevanje peleta:

 • Malo vlažne kuglice (obično očigledno ako pelete počnu da nabubre)
 • Prekomerna prašina u peletima
 • Fine čestice (male čestice razbijenih peleta)
 • Niska kalorijska vrednost (CV) peleta
 • Sve gore navedeno je obično rezultat loše proizvodnje, rukovanja ili skladištenja peleta. Svi oni će dovesti do prekomerne potrošnje peleta jer kotao obično pokušava da nadoknadi nedostatke peleta povećanjem brzine sagorevanja.

Prekomerna prašina i sitne čestice dovode do pojave klinkera i često temperaturnih „vrućih tačaka“ na rešetki. Vlažni peleti imaju tendenciju da se raspadnu i smanjuju nivoe toplote u komori za sagorevanje kako se sadržaj vode izbaci. Vlažni peleti takođe mogu zaglaviti dovod peleta, usporavajući ili zaustavljajući unos peleta. Niski CV peleti su obično rezultat loše sirovine koja ide u pelete na prvom mestu.

Kada se peleti prave, moraju da zadovolje određenu gustinu kako bi se osiguralo da se zaista drže zajedno tokom trajanja putovanja od fabrike do vašeg kotla.

Nije slučajno da što dalje putuju i što se više rukuje njima, to su sklonije raspadanju i što je sadržaj prašine i sitnih čestica veći.

U osnovi; drveni peleti lošeg kvaliteta nisu u stanju da proizvedu očekivanu količinu toplote. Oni imaju visok nivo otpada u smislu prašine i sitnih čestica koje takođe povećavaju habanje, habanje i održavanje mehaničkih delova vašeg sistema. Povećani troškovi rada vašeg kotla na pelete su posledica korišćenja veće količine peleta za potrebnu toplotnu snagu.

prodaja

Cena peleta po toni Beograd

Published by:

ZA pelet se već odavno tvrdi da je gorivo budućnosti. Kako ja nekada volim da kažem kulturne zemlje su već skoro više od 50% svoji grejnih tela modifikovala ili prebacila na pelet. U Austriji već i termoelektrane pokreće snaga peleta. Kod nas je krenula u poslednje vreme proizvodnja peleta. Osim što je kao enegrent isplativ, ne zahteva prostor za skladištenje, nema pepela i velike količine dima, pa je odličan za grejanje u gradovima. Tako ako tražite bukov pelet Beograd uglavnom ga možete pronaći na stovarištima. Tamo su zapakovani u džakove po 15 kg, a pelet se prodaeja po toni. Cena peleta po u Beogradu je u proseku oko 220 do 230 € po toni.

Džakovi od po 15 kg omogućuju lakši utovar i manipulisanje sa peletom. Tako da građani dolaze i kupuju pelet na džakave. Pelet u Beogradu je isplativ i mnogo je lakša njegova upotreba nego cimanje sa drvima ili maltretiranje sa ugljem koji je uz to još i prljav.

Ako niste još prešli na pelet, a grejete se recimo na struju, razmislite o uštedi koju možete da ostvarite sa peletom.